กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ที่มา เหตุผล ของการมีอยู่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF