วารสารวิจัยสังคม (JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH)
วารสารวิจัยสังคม เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานการวิจัย/วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีกำหนดออก 2 เล่มต่อปี (มค.-มิย. และ กค.-ธค)

เปิดรับบทความเล่ม 1 ปีที่ 41 (พ.ศ.2561)

2017-08-03

วารสารวิจัยสังคม เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 1 ปีที่ 41 (พ.ศ. 2561) 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณชนารัตน์ 02 218 7387 ในวันและเวลาราชการ

วารสารวิจัยสังคม 2560 ปีที่ 40 เล่ม 1

2017-06-29

วารสารวิจัยสังคม 2560 ปีที่ 40 เล่ม 1 สามารถ ดาวโหลด ได้แล้วค่ะ

คลิ๊กที่รูปปกวารสารด้านล่าง หรือที่แถบเมนู "ฉบับปัจจุบัน" หรือ "current" ได้เลยค่ะ

สำหรับเล่มก่อนหน้าสามารถเลิกได้จากแถบเมนู "ฉบับย้อนหลัง" หรือ "archive" ได้ค่ะ

Vol 40 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-06-29

ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล: ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, สุนิสา ช่อแก้ว, สติธร ธนานิธิโชติ, วิชุดา สาธิตพร

105-139

View All Issues

Indexed in tci