วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)

วารสารวิจัยสังคม เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานการวิจัย/วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีกำหนดออก 2 เล่มต่อปี (มค.-มิย. และ กค.-ธค)

วารสารวิจัยสังคม (JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH)

Indexed in tci

Announcements

 

ประชาสัมพันธ์เล่มวารสาร: เปิดรับบทความเล่ม 1 ปีที่ 41 (พ.ศ.2561)

 

วารสารวิจัยสังคม เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 1 ปีที่ 41 (พ.ศ. 2561) 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณชนารัตน์ 02 218 7387 ในวันและเวลาราชการ

 
Posted: 2017-08-03
 

ประชาสัมพันธ์เล่มวารสาร: วารสารวิจัยสังคม 2560 ปีที่ 40 เล่ม 1

 

วารสารวิจัยสังคม 2560 ปีที่ 40 เล่ม 1 สามารถ ดาวโหลด ได้แล้วค่ะ

คลิ๊กที่รูปปกวารสารด้านล่าง หรือที่แถบเมนู "ฉบับปัจจุบัน" หรือ "current" ได้เลยค่ะ

สำหรับเล่มก่อนหน้าสามารถเลิกได้จากแถบเมนู "ฉบับย้อนหลัง" หรือ "archive" ได้ค่ะ

 
Posted: 2017-06-29
 
More Announcements...

Vol 40, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560


cover