วารสารวิจัยสังคม (JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH)

วารสารวิจัยสังคมเป็นวารสารวิจัยรายครึ่งปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ฉบับที่ 2 ปีที่ 41

2018-04-24

วารสารวิจัยสังคม เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 2 ปีที่ 41 (พ.ศ. 2561) 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02 218 7387 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับบทความเล่ม 1 ปีที่ 41 (พ.ศ.2561)

2017-08-03

วารสารวิจัยสังคม เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 1 ปีที่ 41 (พ.ศ. 2561) 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณชนารัตน์ 02 218 7387 ในวันและเวลาราชการ

Vol 40 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทบรรณาธิการ
https://www.cusri.chula.ac.th/?journal=journal-60-02-00

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย 

pakornlerts@hotmail.com

นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Researcher, Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)

Published: 2018-04-24

View All Issues

Indexed in tci