กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับความผูกพันในงานของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF