กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสร้างบรรทัดฐานทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ผ่านเรื่องเล่าของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF