กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านเหตุผลระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง: การวิเคราะห์จากผลการทดสอบระดับชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF