กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคม โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แบบโครงการ สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF