กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารด้านสภาพสังคมจากกาพย์พระไชยสุริยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF