กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้ศิลปะตามแนวคิดพหุสัมผัสร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF