กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF