สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office
Sanam Chandra Palace Campus.
6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
Tel. +66 6507 04679 Fax: +66 3425 5808 E-mail: journals.surdi@gmail.com

Principal Contact

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
บรรณาธิการ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Support Contact

มุกจรินทร์ ภัทรนุภาพร
Phone +66 6507 04679