สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

Principal Contact

อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
บรรณาธิการ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Support Contact

มุกจรินทร์ ภัทรนุภาพร
Phone +666 5070 467