กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมเด็จพระนครินทราธิราช ในหมิงสือลู่ (The Record of King Nagarintharathiracha in Ming Shi – lu) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF