กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กิตาบซาบีลัลมุฮฺตะดินกับภาพสะท้อนความต้องการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในโลกมลายู ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 (Kitab Sabi al-Muhtadin and reflections on the need for revival of Islam in the Malay world in the late 18th century) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF