การสารภาพบาป การเปลี่ยนรีต และการต่างตอบแทนในสังคมตากาล็อกต้นยุคอาณานิคมสเปน

เนื้อหาบทความหลัก

Vicente L. Rafael อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ