กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกับประสบการณ์แบบอาณานิคม (Phraratchaphithi Sipsong Duan and the Colonial Experience) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF