กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิกฤติผู้อพยพยุโรปค.ศ. 2015-2016: “การต่อสู้แข่งกับเวลา” ของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาข้อตกลงเชงเกน (The 2015-2016 European Migrant Crisis: The European Union in a “race against time” to save the “Schengen Area”) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF