กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์ (Hayden White's Theory of Historical Writing) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF