กรณีห้องเรียนเพศวิถี: สิทธิความหลากหลายทางเพศกับชายแดนใต้/ปาตานี

Main Article Content

อันธิฌา แสงชัย

Abstract

The case of Buku’s gender and sexuality classroom is an incident in which I and my partner as co-founders of the organization, Buku Classroom, were subjected to various attacks on social media by CSOs and Muslim groups. We, our classroom, and football club were alleged of promoting homosexual relationships, which goes against what is perceived as mainstream Islamic religious doctrines. After Klangmuang, a Thai PBS TV programme, featured our story and Buku Classroom’s works on 7 February 2017, there was much contentionacross social media platforms. LGBTI in Thailand’s southern border provinces/Patani became a new topic of discussion in public and social media spaces. The integrity of some CSOs who work on peace and human rights in the region were questioned by academic and civil society. This article documents and provides analysis of the development of the incident. It shows the continuous fights, negotiations, attempts to control and oppression of intersectional and marginalized identities both in and outside the region. In particular, this article illustrates that in this region of Thailand, marginality and majority are predominantly defined by religion, gender, race, as well as the perception of being insider or outsider for the region.

กรณีห้องเรียนเพศวิถีคือปรากฏการณ์ที่ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู และสองผู้ก่อตั้งองค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวผู้เขียนบทความเอง ถูกโจมตีด้วยการใช้ข้อความแสดงความเกลียดชังและเหยียดเพศในสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาคประชาสังคมและนักวิชาการด้านศาสนาที่เห็นว่ากิจกรรมห้องเรียนเพศวิถีและฟุตบอลคลับขององค์กรนี้ทำลายศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอันดีของชายแดนใต้/ปาตานี เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หลังจากรายการสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ห้องเรียนเพศวิถี ซึ่งนำเสนอความเป็นมาของห้องเรียนเพศวิถี ทัศนคติและชีวิตส่วนตัวของสองผู้ก่อตั้งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งผลให้เกิดวิวาทะเผ็ดร้อนและผลสะเทือนในวงกว้างประเด็นความหลากหลายทางเพศในชายแดนใต้ถูกกล่าวถึงในพื้นที่สาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการโจมตีที่เกิดขึ้นทำให้การทำงานด้านสันติภาพและสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ถูกตั้งคำถามจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม บทความนี้จะศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว เพื่อชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่อสู้ต่อรองควบคุม กดขี่ ระหว่างอัตลักษณ์ที่ซับซ้อนและซ้อนทับกันและการปะทะกันระหว่างความเป็นกระแสหลักกับความเป็นชายขอบในพื้นที่ทางศาสนา เพศ ชาติพันธุ์ รวมถึงความเป็นคนนอก/คนใน ในชายแดนใต้/ปาตานี

 

 

 

 

Article Details

Section
บทความวิชาการ