กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF