วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ผู้อ่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history หรือกิจกรรมของสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่นี่

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

  • - ผู้อ่านจะพบสารบัญของวารสารฉบับล่าสุดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงวารสารฉบับล่าสุดได้ทางเมนู CURRENT จากแถบเมนูด้านบน
  • - หากต้องการอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง เลือกเมนู ARCHIVES จากแถบเมนูด้านบน