ปัญหา, มิ่ง, อาจารย์สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์