กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงมากต่อการล้าของกล้ามเนื้อ quadriceps femoris ในผู้ที่มีสุขภาพดี: การศึกษานำร่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF