กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังในชุมชนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF