กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF