กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง Hand-Held Dynamometer ของผู้สูงอายุไทยในชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF