กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหายใจออกด้วยแรงดันบวกเพิ่มการฟื้นตัวของอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย COPD ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF