กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฉบับภาษาไทย (STREAM-TH): การแปลพร้อมกับการศึกษาความน่าเชื่อถือและความตรงของแบบประเมิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF