กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการวิพแลช เกรด 2 ในระยะเฉียบพลัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF