กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท่าสะพานโค้งกับการทรงตัวในท่ายืน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษานำร่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF