กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังระดับเอว และแนวทางในการวินิจฉัยทางคลินิก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF