คลังธนบูรณ์ว., & เบอรพันธุ์จ. (2019). Web Archiving: A New Concept of Information Source Development in the Digital Age. TLA Bulletin (Thai Library Association), 63(1), 30-57. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/165203