[1]
รอดทรัพย์ล. and สุรินทรากรอ. 1. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 21, 1 (1), 22-34.