รอดทรัพย์ล.; สุรินทรากรอ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, v. 21, n. 1, p. 22-34, 11.