[1]
รอดทรัพย์ล. and สุรินทรากรอ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 21, no. 1, pp. 22-34, 1.