วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal)
Return to Article Details การรับรู้การวัดผลการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download Download PDF