วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal)
Return to Article Details การให้ความหมายต่อการวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง: ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่ง Download Download PDF