ที่สนใจในการส่งไปยังวารสารนี้? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเกี่ยวกับวารสารหน้าวารสารนโยบายส่วนเช่นเดียวกับผู้เขียนแนวทางผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มต้นกระบวนการห้าขั้นตอน