คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

กีรติ
อุปนิสากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Phone keeraup@hotmail.com

Support Contact

นายกีรติ อุปนิสากร
Phone 045-352-000 ต่อ 4367