บทบรรณาธิการ

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Published
2019-02-08
How to Cite
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019). บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 7(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176
Section
EDITORIAL NOTE

Most read articles by the same author(s)