[1]
สุจริตเ. and สุจริตช. 2017. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 12, 2 (Dec. 2017), 53-65.