สุจริตเ.; สุจริตช. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 12, n. 2, p. 53-65, 18 dez. 2017.