สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Research and Development Institute

1 Moo 4 Thangew, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80280

Principal Contact

ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
บรรณาธิการวารสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช/ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone 0993166569

Support Contact

นางสาวสุวรรณี รับไทร
Phone 0878886801