วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Journal Policies

Policies and Journal target

  1. Supporting any researches of the university
  2. Publishing the teacher and the general public works
  3. To create precise knowledge for develop local and universal knowledge

Vol 38 No 1 (2019): January-June 2019 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

Published: 2019-06-18

The Efficiency of Bacillus spp. to Remove Ammonia in Shrimp Aquaculture

Thossaporn Phatthongkleang, Yutthapong Sangnoi, Sompong O-Thong, Arnon Uppabullung, Teeyaporn Keawtawee

1-15

Plastic Types and Usage by People in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Area, Nakhon Si Thammarat Province

Jureerat Sanorkan, Fahmida Wazed Tina, Suppapat Hemtanon, Maesa Maesutha, Kanitta Keeratipattarakorn, Anantanit Chumsri, Veeravan Jongjit Sirijirakal

42-52

A Satisfactory Study of Satellite Receiver Demo Set การสำรวจความพึงพอใจจากชุดสาธิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

อัษฎา วรรณกายนต์, นิคม ลนขุนทด, เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม, สุชาติ ดุมนิล

120-134

View All Issues

Indexed in tci