วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WMS Journal of Management, v. 7, n. 1, 30 jan. 2018.