คัมภีร์ HR (ผู้แต่ง : ชารอน อาร์มสตอง และบาร์บารา มิตเชลล์)

เนื้อหาบทความหลัก

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

บทคัดย่อ

คัมภีร์_HR.jpg

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ