การสื่อสารภายในองค์กร แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

เนื้อหาบทความหลัก

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

บทคัดย่อ

การสื่อสารภายในองค์กร แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้


การสื่อสาร.jpg

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ