กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสูญศัพท์ การเพิ่มศัพท์ และการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของศัพท์ที่เป็นโทษทางอาญา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF