กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF