การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ”

เนื้อหาบทความหลัก

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ จิรายุ ทรัพย์สิน วันชัย สุขตาม

บทคัดย่อ


456.png


รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. (2559) Human Capital การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ”. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

บทความอื่นๆของผู้แต่ง