กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วารสารฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF