กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

YRU Journal of Science and Development
Southern Border Research and Development Institute, YRU
133 Tessabal 3 Road MuangYala, Yala 95000

Principal Contact

ฟิตรีนา ดาราแม
Assistant Editor
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Phone 0637490929

Support Contact

ฟิตรีนา ดาราแม
Phone 0637490929